søndag 2. oktober 2011

Konflikthåndtering

Psykolog Jan Atle Andersen har skrevet 14 regler for konstruktiv kommunikasjon, disse er i utgangspunktet utarbeidet som et sett med retningslinjer når han og likesinnede arbeider med konflikthåndtering på arbeidsplasser.

Vi mennesker har en tendens til å være uenige, og når denne motstanden til å være konfluent påvirker oss, ender vi av og til opp i konflikter. Jeg har vært igjennom en og annen konflikt, og ønsker derfor å presentere noen av disse reglene i en forenklet utgave.

Når du er i konflikt er det ok å vise dine følelser. Undertrykket sinne, irritasjon, hjelpesløshet og oppgitthet er helt vanlige følelser når du krangler med en annen. Fordelen ved at du viser dine følelser er at det blir rom til å bearbeide dem, understykker du dem går du på akkord med deg selv og løsningen du og din motstander kommer frem til blir som oftest et kompromiss - og konflikten tar seg opp igjen etter en tids stillhet.

En viktig del av å gå i terapi er å kunne være her og nå. Fokuserer du på alt som har skjedd tidligere, vil du ikke finne løsningen på det som plager deg her og nå. Da blir det ofte en større diskusjon rundt de ulike partenes virkeligoppfattelse, noe som også blir påvirket over tid. Vi innbiller oss at ting som nødvendigvis ikke ble sagt har skjedd, og legger mening i det som opprinnelig ikke var.

Det er få argumenter som kan fremstilles på en saklig måte hvis du fremlegger at du er frustrert, sint og sur - beskriver følelsene dine uten å henge deg for mye opp i eldre historie. Det er bare du som vet hva du føler!

En annen felle er å snakke for deg selv, bruk JEG - ikke de, man, en, du og alle de andre ordene vi skjuler oss bak. Er du forbannet, så si det - ikke prøv å projisere det over på noen andre. "Vi i familien" - fungerer ikke like bra som "Jeg mener". Se den du snakker med i øynene og tør å stå for det du mener. Det kan være særdeles ubehagelig - men du har ingen å skjule deg bak, det er dine egne meninger du skal formidle.
Velger du å tie, er det ingen som vil vite hva du mener - konflikten blir først og fremst med deg selv.

Ofte så eskalerer krangler fordi motparten forventer å få svar på sine spørsmål. Det er tillatt å spørre, men du kan ikke kreve å få svar fra motparten. Du må respektere motpartens valg til å kunne si nei.

Hvis du skal fortelle hva du mener, si det uten at du prøver å overbevise motparten - dere er i utgangspunktet uenige, og det skal som regel kraftig lut til å tvinge noen til å skifte mening. Fremlegg dine argumenter på en saklig måte, da er det større mulighet for at motparten respekterer dine meninger og lar seg påvirke hvis det du sier gir mening.

Ikke still spørsmål hvis du har en mening, en vanskelig oppgave - men når vi stiller spørsmål og har meninger om temaet, har vi en tendens til å skjule våre egne meninger bak spørsmålets innhold og hvordan det blir stilt.
Fortell hva du trenger i stedet for å bebreide andre, i stedet for å si "Du ser meg ikke", mener du sannsynligvis "Jeg trenger å bli sett av deg".

Ikke minst, det er lov å feile - prøv å ignorere at du eller din motstander opptrer keitete, uttrykker seg på feil måte og feiler, det er ikke menneskelig å være perfekt.

Vel, nå har vi fasiten - da er det bare å trene på disse enkle tipsene og slutte å krangle?!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar