lørdag 5. mai 2012

Personlighetsfunksjon

I gestaltteorien snakker vi om Selvet som består av tre deler. Isadore From beskriver det som Id, Ego og Personlighetsfunksjonen. Dette er meget likt modellene fra psykologi der vi kaller superego, selv om definisjonen av disse to begrepene ikke er helt identiske.

Superego beskrives som den dømmende delen av personligheten vår, mens personlighetsfunksjonen beskrives som den jeg er i forhold til omgivelsene her og nå.

Her og nå begrepet er sentralt for personlighetsfunksjonen, for vår personlighet blir påvirket av omgivelsene våre. Hvis jeg er sulten, har jeg en tendens til å ikke høre etter hva folk sier, er jeg glad vil det påvirke meg og relasjonene rundt meg ved at jeg smiler mer og snakker med andre på en mer positiv måte enn hvis jeg er trøtt og sliten.

I tillegg blir personlighetsfunksjonen vår påvirket av min bibliografi. Det vil si at alle hendelser som jeg har opplevd tidligere, fantasier jeg har og mine forventninger til hva som kommer til å skje påvirker min personlighet her og nå.

Vi blir påvirket fra barndommen, og det er to faktorer som er betydelige i denne sammenheng - arv og miljø.
Arven er den genetiske koden vi får når foreldrene våres celler smelter sammen og danner en unik DNA kode. Dette vil påvirke våre evner til å lære og utvikle oss, men det er ingen automatikk i at vi arver egenskaper fra våre foreldre. Det vil si at du ikke nødvendigvis har god tallforståelse selv om moren din er professor i matematikk, selv om sannsynligheten for at du vil ha forutsetninger for å bli god i matte er større fordi moren din kan overføre sin kunnskap til deg.

Sosial arv er mye brukt, og det er utrolig hvor påvirket vi blir av miljøet som vi vokser opp i. Det er betraktelig større sannsynlighet for at du blir foreldre i tidlig alder hvis dine foreldre fikk barn tidlig, det samme gjelder valg av utdannelse og arbeid, partner, religion, politisk ståsted og så videre.

Hvilke roller vi er vant til å innta i ulike situasjoner påvirker selvfølgelig personlighetsfunksjonen vår, og det kan være ulike roller vi tar på forskjellige arenaer og også i ulike situasjoner på samme arena.

Hvis du lurer på hvordan din personlighetsfunksjon er akkurat nå, still deg følgende spørsmål:
Hvem er jeg nå?

Svaret er kanskje:
"Jeg er snill"
"Jeg er vanskelig"
"Jeg er veldig forelsket"