søndag 30. oktober 2011

Kartlegging mot praktiserende terapeuter

For en måneds tid siden startet jeg på planleggingen av flere aktiviteter med markedsundersøkelser som fellesnevner, tiden går fortere enn jeg har regnet med. Jeg fikk mange henvendelser fra forskjellige praktiserende terapeuter etter det forrige blogginnlegget, og det har vært nyttig med innspill fra andre.

Nå har vi kommet dit at jeg mest sannsynlig får tilgang til et profesjonelt online verktøy for markedsundersøkelser, akkurat det vi trenger for å kunne gjennomføre dette på en god måte. Jeg har tidligere jobbet med både å selge denne typen verktøy og senere med prosjekter mot både organisasjoner, bedrifter og offentlig sektor.

Hvis alt går etter planen, kan vi i nær fremtid sende ut en anonymisert undersøkelse mot alle godkjente terapeuter som er registrert på www.ngfo.no sine sider. I forkant av undersøkelsen vil jeg sende ut en informasjons e-post der jeg beskriver prosjektet, målsetningen med undersøkelsen og oppfølgingen i etterkant.

Jeg er ikke noen analytiker, men sannsynligvis vil det holde med min erfaring fra å gjennomføre noen hundre undersøkelser - så planen er at jeg skal sette opp en rapport basert på resultatene fra undersøkelsen, og alle som har deltatt vil kunne motta denne per e-post i etterkant. Det jeg ikke kan bidra er litt avanserte ting som regresjonsanalyser og lignende, for de som kjenner til terminologien. Dette betyr i praksis å finne ut hva som påvirker terapeutenes tilfredshet med å praktisere mest. Men vi får delt det inn i geografiske områder og annen demografi som alder og kjønn.

Hvis det er ønskelig, håper jeg det er nok interesse for å samle gestaltister og gå igjennom resultatene fra undersøkelsen - og basert på hvilke funn som kommer frem kan vi ha en liten debatt.

Det er viktig å se på dette som et prosjekt basert på at vi er to studenter som ønsker å kartlegge vilkårene for praktiserende terapeuter og at deltagelsen er helt frivillig. Jeg har ikke tenkt å kartlegge de som har gått coaching utdannelsen. Min personlige motivasjon er å kunne finne ut hva som venter meg når jeg skal starte å praktisere og dele disse erfaringene med de som ønsker. Mulig vi kan gjenta denne undersøkelsen de neste to årene som vi studerer også.

Spørreskjemaet er mer eller mindre ferdig, men jeg ønsker gjerne innspill hvis du har noen. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du ønsker å dele din mening eller send meg en e-post på jens.m.fossum@gmail.com

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar