torsdag 11. april 2013

Vurderer du å bli terapeut?

Nå er jeg snart ferdig med tredje året på NGI, og jeg har fått et par henvendelser fra personer som vurderer å søke på studiet fra høsten, derfor tenkte jeg å dele noen av mine tanker og erfaringer fra min egen prosess. Fristen for å søke er 15. mai, og det er mulig å ta studiet i Oslo, Tromsø, Stavanger og Trondheim. Dette er et utvidet tilbud i forhold til når jeg søkte og det er en meget positiv trend.

Da jeg søkte skolen, hadde jeg ingen ide om hvordan studieformen ved skolen er, og jeg fikk egentlig ikke noe godt inntrykk av dette før jeg startet på grunn av livssituasjonen min den våren jeg søkte. Jeg gikk på et informasjonsmøte og bestemte meg for å søke selv om jeg var usikker om jeg hadde de rette kvalifikasjonene og om jeg i det hele tatt ønsket å ta studiet. Tanken var vel at det er bedre å søke og eventuelt få avslag eller tilbud om en studieplass i stedet for å fantasere om jeg hadde kommet inn hvis jeg ikke hadde søkt.

Et viktig kriterie for å starte er at du har gått i terapi, både som individ og i gruppe - det er en forutsetning at de som søker har vært i kontakt med gestaltterapi tidligere. Jeg hadde vært i både parterapi og individualterapi før jeg søkte. For min del gikk jeg på gruppeterapi intensivt en helg før studiet startet og på nettsidene til NGI er det flere slike tilbud. En forutsetning for å få terapien godkjent er at gestaltterapeuten du har gått til er godkjent og medlem av NGF. De som er dette ligger på NGF sine nettsider og bruker som regel MNGF i tittelen sin.

Det har kommet endringer i studiet siden jeg startet, og det er et krav at 50 av 70 timer egenterapi skal være gjennomført innen du kan ta klienter som terapeut under utdanning i 3 klasse. Det har også blitt endel andre endringer, men jeg vet ikke detaljene rundt dette.

I tillegg til egenterapi, starter du med veilledning i midten av 2 klasse - i denne mindre gruppen jobber du med å bearbeide hendelser i ditt arbeid (først din nåværende arbeidsplass og senere selvfølgelig i ditt arbeid som terapeut eller andre relevante arbeidssituasjoner).

Klassene består av i underkant av 20 personer, og alle klasser har en hovedlærer. Samlingene er som regel over 2 dager (fre-lør) og du vil få oppleve at lærerne rullerer i klassene og dette gjør at den faglige kompetansen blir presentert på en ulik og unik måte med hver enkelt lærer.

Pensumet er temmelig omfattende, men det er opp til deg som elev hvor mye du ønsker å lese. Læringsformen er veldig praktisk tilnærmet, og du vil bli presentert teori sammen med praktiske øvelser.

Det første året er det fokus på teoriene, samt den personlige prosessen som starter når du går på studiet. Du vil få en tilnærming til kommunikasjon og mellommennesklige forhold som vil påvirke din måte å se verden og interaksjon med andre. Det andre året blir det mer fokus på teori og rollen som terapeut.

I løpet av 3. klasse vil du få mulighet til å starte med klienter. Det er varierende hvor mange klienter hver student klarer å skaffe seg, det er påvirket av dyktighet til å markedsføre seg, flaks og mye annet. Dette gjør at du i de to siste årene av studiet både vil trenes opp til å fungere i terapeutrollen, bygge videre på teori, fortsette egenterapi og veilledning og til slutt skriver du din eksamensoppgave og presenterer denne.

En utfordring med studiet er blandingen av din egen prosess og de problemstillingene som dukker opp underveis, kombinert med at du ønsker å lære så mye som mulig for å kunne fungere i din egen praksis. Heldigvis er det mange måter å benytte seg av kompetansen på, det er mange som kombinerer utdannelsen med sin vanlige jobb - eller driver med et fagfelt som organisasjonsutvikling, bistand til klienter i NAV systemet, kursing og mye annet.

De to første årene går med på å få en basis kunnskap om teoriene, mulighet til selvutvikling og fokus på dine egne prosesser - samt fokus på å få bearbeidet det som du har utfordringer med i egenterapi. Etterhvert blir teoriene integrert, selv om du ikke nødvendigvis kan ramse opp alle modeller og fagterminologi, får du igjennom øvelser og observasjon i klassen erfare det du har lært. Dette påvirker deg også utenfor læringssituasjonen, det er mange som opplever en stor forandring i sin forståelse rundt hvordan vi mennesker kommuniserer og agerer og bruker denne kunnskapen i sammenhenger som ikke er terapirelaterte.

Jeg tror ikke det er noen fasit på hvilke egenskaper en kommende terapeut bør ha, vi er like forskjellige som folk flest og alle har sine egne grunner til at de søkte, akkurat som visjonene rundt hva vi skal bruke utdannelsen til etter at du er ferdig. Ikke alle praktiserer faget som terapeut, det er dessverre en hard realitet at vi kunne hatt godt av å kunne være en del av det psykiske tilbudet som fastlegen kan henvise til, og dette er et område jeg gjerne ønsker at både gestaltterapeut miljøet generelt og ikke minst jeg skal ha mer fokus på.

Du får en bred utdannelse, teoretisk kunnskap og praktisk erfaring som gir en kompetanse som kan benyttes på tvers av mange fagfelt og i ulike situasjoner.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar