søndag 23. januar 2011

Valg av terapeut

Jeg har tidligere blogget om endel ulike terapiformer. Hvis du synes at gestaltterapi virker som en form som ville passet til ditt behov har jeg også gjort meg opp noen tanker rundt dette.

I gestaltterapi er en viktig del av hele formen at møtet med klienten skjer Her og Nå.
Polster & Polster* oppsummerer at det er fire ting som er viktig i gestaltteorien:

  • Det viktige skjer Her og Nå.
  • Erfaring teller mest.
  • Terapauten er sitt eget instrument.
  • Terapi er for bra til at vi kun kan tilby det til de syke.
Hvis vi ser på de tre første punktene, så betyr dette at det er viktig at terapeuten er til stede og klarer å få klienten til å fokusere på det som skjer her og nå, uavhengig om det temaet man snakker om har noe med fortiden eller en antatt fremtid å gjøre - samtidig som at det er viktig at terapeuten har erfaring og kan bruke seg selv som er verktøy i terapirommet.

Psykoanalysen var tidligere basert på at teorien og uttalte sannheter skulle gi terapeuten muligheten til å bruke sin kunnskap om et tema til å bistå klienten, der observasjon av andre tilfeller dikterer hva som er "sannheten". Gestaltterapi går i en annen retning og sier at terapeuten selvfølgelig skal ha det teoretiske i orden, men heller bruke seg selv og sin erfaring til å møte klienten i det øyeblikket som oppstår når de møtes.

Faremomentet med dette er nok flere, men jeg ser en klar risiko i at valget av terapeut kan være kritisk for hvordan du skal kunne få effekt av din terapi. På grunn av punkt nummer to og nummer tre, kan rett og slett det å velge "feil terapeut" gi mindre uttelling enn å velge rett.

Derimot, hvis terapeuten din klarer å være Her og Nå med deg som klient, vil nettopp dette kunne være med å bygge opp erfaringen som terapeuten har og kunne hjelpe både deg og de som måtte komme etter. Derfor kan det at terapeuten er til stede og har en evne til å være der sammen med deg, vil eventuell manglende erfaring innen akkurat det emnet dere snakker om ikke være så viktig som at han har mulighet til å tilpasse seg situasjonen.

*Ikke direkte oversatt, men min tolkning

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar