søndag 5. februar 2012

Eksistensielle "sannheter"

Vi hadde for noen samlinger et tema som omhandlet de eksistensielle sannhetene som finnes. At det er en sannhet eller ikke, vil nok være opp til hvert enkelt individs menneskesyn, livssyn, kulturell bagrunn og biografi.

Ansvarlighet
(Bilde: iStockphotos.com)
Vi er alle ansvarlige for våre egne valg og handlinger.

Et vanskelig tema jeg har vært i diskusjon med andre flere ganger. Dette emnet opptar meg mye, og jeg har nok vært litt standhaftig i visse diskusjoner, spesielt der enkelttilfeller som misbrukere, uteliggere og andre med sosiale, økonomiske og psykiske utfordringer ofte har blitt misbrukt eller vokst opp i omgivelser som har påvirket valgene og personens nåværende situasjon.
Jeg tror på Daniel Stern, som sier at de livsfasene vi går igjennom i livet gjennom f.eks regresjon kan påvirkes senere i livet - gjennom å bearbeide det som har skjedd og akseptere det slik det er, kan klienter lukke sine gestalter og lære å støtte seg selv i hverdagen. Problemet er vel heller mer hvordan jeg eller andre kan hjelpe vanskeligstilte til nettopp dette enn om det er mulig.

Begrensningen
Alt har en ende. Det vi har opplevd er ugjenkallelig og døden er reell for alle mennesker.

Trist, men sant. Alt har en ende, selv universets eksistens vil nok opphøre en dag - og det vi mennesker har opplevd vil aldri kunne oppleves på nytt. Vi kan være i to helt identiske situasjoner (mer eller mindre) og opplevelsen av det som skjer vil fremdeles være forskjellig.
Døden vil innhente oss alle, og denne eksistensielle sannheten vil bli mer fremtredende jo eldre vi blir.

Ensomhet
Vi er født inn i denne verden alene, og dør alene.

Dette gjør at vi søker andre relasjoner igjennom hele livet, og til tider kan ensomheten være overbærende.

Utilstrekkelighet
Vi må kjenne vår egen begrensning.

Å kjenne på det at vi ikke alltid strekker til, at vår egen utilstrekkelighet blir tydelig kan være vanskelig for oss alle. Vi benytter oss ofte av forsvarsmekanismer for å unngå å anerkjenne vår egen utilstrekkelighet og deflekterer gjerne når det blir vanskelig. Heldigvis lærer vi ofte av disse situasjonene og unngår å oppsøke dem igjen, det kan bli vanskeligere når vi oppsøker dem ubevisst.

Mening
Finn mening i livet. Eller, er det noen mening med livet?

Samfunnet er full av referanser til hva som er meningen med livet, og det er natulig for oss mennesker å søke mening med det vi gjør. Basert på spesielt tro, er dette med mening med livet påvirkelig - noe av oss tror på et liv etter døden og finner mening med det, andre gjør ikke det. Vi strever hele livet med å gi mening til ting som egentlig ikke har det.

I denne artikkelen strever jeg litt med kildene mine, kom gjerne med tilbakemelding på hvor jeg kan finne mer informasjon - har forsøkt med noen søk på Google og Wikipedia uten spesielt hell. Spesielt Noel Salathe og G. Masquelier er kilder som dette refererer til.

1 kommentar:

  1. Ja, denne artikkelen skrev jeg forrige helg, og hadde jeg vært litt våken kunne jeg sett at kompendiet fra NGI inneholdt et kapittel ut av boken "Living Creativily Today" av G. Masquelier. Kapittel 5: Extensial pressures.

    SvarSlett