søndag 5. desember 2010

Ulike terapiformer

I det siste har jeg tenkt mye på hvilke forskjellige terapiformer som finnes på det norske markedet som gestaltterapeuter "konkurrerer med". På jobben ville jeg muligens satt opp en såkalt SWOT analyse der jeg hadde analysert styrker, svakheter, muligheter og trusler fra de ulike konkurrentene - men jeg er redd min analyse ville blitt overfladisk og særdeles feilaktig siden jeg bruker kort tid på å orientere meg. Men det er kanskje nytteverdi i at jeg samler det jeg har skrevet i kort form her på bloggen.

Psykiater
En psykiater er en lege som etter seks års grunnutdanning ved et medisinsk fakultet på et universitet og halvannet års praksistjeneste (turnus), har videreutdannet seg i minst fem år i psykiatri. Alle leger har psykiatri som en del av grunnutdanningen. Videreutdanningen/spesialiseringen foregår ved at man arbeider som lege under veiledning på forskjellige psykiatriske behandlingsavdelinger samtidig som en følger et strukturert undervisningsopplegg. For å bli psykiater må man også ha tre års psykoterapierfaring med veiledning. Videreutdanningen for andre legespesialiteter skjer på tilsvarende måte (indremedisiner, nevrolog, kirurg, øyenlege etc).
For mer info, se: http://no.wikipedia.org/wiki/Psykiatri

Psykolog
En psykolog har, i sin seks-årige grunnutdanning ved et universitet, opplæring i både normalpsykologi og i klinisk psykologi. Psykologer kan deretter spesialisere seg i klinisk psykologi (bli psykologspesialist) ved å i løpet av fem år følge bestemte videreutdanningskurs, skrive en vitenskapelig artikkel, og jobbe som psykolog. Psykologer har ikke legeutdannelse, og kan i Norge eller i de fleste andre land ikke skrive ut medikamenter. Arbeidsoppgavene er som f.eks utredningsarbeid og samtalebehandling/psykoterapi.
For mer info, se: http://no.wikipedia.org/wiki/Psykiatri

Psykiatrisk sykepleier
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om to års klinisk erfaring som sykepleier før en kan begynne på videreutdanning. Utdanningen skjer i regi av høgskolene og er på oppdrag fra sykehusene. Utdanningen tar fra 1,5 år til 2 år. Som psykiatrisk sykepleier skal du hjelpe folk som opplever psykiske problemer

Sykepleiere samarbeider nært med andre grupper i helsetjenesten, blant andre leger, ambulansearbeidere, fysioterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre helseprofesjoner. Det viktigste samarbeidet er naturligvis mellom sykepleieren og pasienten.
Kilde: http://www.studenttorget.no/index.php?show=5192&expand=4631,5192&yrkesid=259

Gestaltterapi
Gestaltterapi bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.
Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men er selv villig til å gå klienten i møte i et JEG - DU forhold.

For å bli gestaltterapeut må man gå et fireårig studie ved den private Høyskolen Norsk Gestaltterapi institutt AS (NGI). Studiet er på deltid.

Gestaltakademiet i Kristiansand utdanner også gestaltterapeuter ved et fireårig studie. Denne skolen er ikke godkjent for studielån og stipend igjennom Lånekassen.

Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Gestaltterapi. Jeg har kortet kraftig ned på forklaringen.
http://www.gestaltakademiet.no/

NLP (Nevrolingvistisk programmering)
NLP er ment bygget opp rundt nevrologi, lingvistikk og programmering. Den nevrologiske delen representerer først og fremst sansene og hvordan vi danner meninger og handler på bakgrunn av disse meningene. Den lingvistiske delen ordner tanker, adferd og kommunikasjon med andre.

Artikkelen på Wikipedia er ikke selvforklarende for meg, men slik jeg forstår NLP kan man igjennom verbalt og ikke-verbalt språk omprogrammere følelser om et vanskelig emne.
Kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/NLP

Man kan utdanne seg til NLP Practitioner ved å gå et kurs over 15 dager der man dekker 5 moduler.

Etter dette kan du ta NLP Master Practitioner som er 5 nye moduler over 15 dager og slik jeg forstår det må du ha gjennomført 20 timer med coaching før du kan ta denne videreutdanningen.

For å bli Certified Coach må du ta 4 moduler a 3 dager, bruke en mentor i 10 timer og ha 125 timer coaching praksis.

Slik jeg forstår det er NLP ingen beskyttet tittel og det er utfordringer med opphavsrett og muligheten til å praktisere som coach med NLP tilnærming uten en formell utdannelse.

Psykodrama
Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling” . I psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i hver enkelt person slik at man kan utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på.

Metoden brukes bl.a innen selvutvikling og terapi, veiledning, coaching, pedagogikk, teaterinstruksjon og rolleutvikling og innen organisasjonsutvikling og teambuilding.

Psykodrama kan brukes ved kommunikasjonsproblemer, konfliktløsing, oppbygging av selvtillit, for selvinnsikt, indre frigjøring, kreativitetsutvikling, avhengighetsproblematikk, parterapi, familieterapi, faglig veiledning, forbedring av arbeidsmiljø osv.

Teknikkene kan hjelpe enkeltpersoner og en gruppe til å åpne opp for nye perspektiver. Metoden viser seg å være godt egnet til konfliktløsning, fordi filosofien bak metoden er ressursorientert og bærer i seg dyp innsikt i gruppeprosesser.

Mange av teknikkene innen psykodrama benyttes også i andre terapiformer, spesielt innen gestalterapi.

Norsk Psykodrama Institutt (NPI) og Norsk Psykodrama Akademi tilbyr dette som et deltidsstudie på tre nivåer:

Grunnutdanning: 2-årig grunnutdanning – psykodrama-assistent.

Lederutdanning: 3-årig videreutdanning – psykodramaleder/profesjonsstudie; kompetanse til å lede psykodramagrupper.

Regissørutdanning: 2-årig påbygging – psykodramaregissør/psykodramaterapeut; kompetanse til å veilede psykodramaledere på oppgaver.

Studiet består av samlinger med ulik innhold og lengde, egen praksis, skriftlige oppgaver og veiledning.


Å bruke personer tilknyttet et trossamfunn som terapeut
En prest, kirketjener, pastor, imam, munk eller hvilken som helst annen person som er tilknyttet ditt trossamfunn har lenge vært et fullgodt alternativ til terapi. Psykoanalyse og psykoterapi har mye til felles med åndelige retninger og er basert på mange av de samme filosofiske teoriene som mange religioner har felles.

Å si at en prest har den samme rollen som en terapeut er vel kanskje å ta i, siden religionen ofte vil være en rød tråd når man går til en slik person for å snakke om sine utfordringer - men en imam har en stor fordel fremfor en terapeut siden det ikke er "så farlig" å gå og snakke med han.

De vil ha mye erfaring med å takle spesielt sorg, noe som ofte bringer klienter inn i terapirommet. Før i tiden var vel presten det nærmeste vi kunne komme en ekteskapsrådgiver i dette landet, og for mange er det fremdeles slik.

Andre terapiformer
Det er ikke rart markedet for terapi kan fremstå som noe vanskelig å orientere seg i, for det finnes jo en terapiform for enhver alternativ sjel. Det blir en for stor oppgave for meg å skrive om alle mulige terapiformer, noe jeg egentlig ikke er interessert i å gjøre heller. Jeg ønsker å skrive om de mest kjente og ikke minst mest brukte terapiformene som finnes og som det er mulig å ta en utdannelse innen.

Med hensikt har jeg ikke tatt med behandlingsformer som etter min mening er for å kurere et sykdomsbilde, der pasienten lider av noe rent fysisk (f.eks Aromaterapi og Homeopati) eller former for terapi som krever medfødte evner (f.eks Healing) og alle avarter som inneholder massasje eller annen berøring som en vesentlig del av behandlingen.

Å være coach er ingen beskyttet tittel, så enhver person med livserfaring innen et spesialfelt kan i praksis sette i gang med å coache andre, men det finnes derimot flere utdanningsinstitusjoner som gir deg tittelen coach, NGI er et av disse alternativene.

Gi meg tips hvis det finnes terapiformer som burde vært med i dette innlegget.

Kilder: (Wikipedia, Studenttorget.no, Alternativ.no)

8 kommentarer:

 1. Kognotiv terapi kan være verdt å nevne.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_terapi

  SvarSlett
 2. Les også denne artikkelen: http://www.klikk.no/helse/sykdom/article402184.ece

  SvarSlett
 3. Der er mye riktig i denne gamle arrtikkel. Beskrivelsen av NLP derimot er veldig overfladisk og ikke i tråd med en verdensomspennende Utdanning.
  NLPverden har som regel stor respekt overfor Gestalt terapi, fordi NLP er en direkte viderutvikling av arbeide til Fritz Perls, og de mest verdifulle verktøy går inn i en seriøs NLP Utdanning. Derutover er de mest virkningsfulle dele av Atferdspsykologi, av Kognitiv Psykologi, fra Psykodrama, Strukturer fra Carl Jung, Familieterapi av Virginia Sartir, Trance og Metaforarbeide samt språkmønster av Milton Erickson og de viktigste deler av Humanistisk Psykologi av Carl Rogers danner et enorm viktig teoretiske fundament og demed etiske rammer fra hovedsakelig humanistisk psykologi under og omkring NLP Practitioner, Master, Coach og Psykoterapeut utdanningen.
  Det er en 4årig utdanning som fører videre til PhD på Universitetet i Berlin eller flere Universiteter i USA og Mellomamerika. Studiene er deltidsstudier med samme krav og lengde som Gestaltterapi Utdanningen.
  De lightversioner på 15 dager som er nevnt her, er ikke internasjonal godkjennt og gjelder kun i det Institutt de blir lært bort, hvor kolokviegrupper og egenterapi kravet er ofte helt fraværende og kan sette NLP i et mindre heldig lys. Men de seriøse Institutter er dem som bærer NLP videre og burde velges for å få en seriøs internasjonal godkjenning i en seriøs forbundi Europa.

  Der er mye forskning innenfor NLP feltet i Tyskland, Østrike, Sveits, Italien, Finland, NewZealand, USA og Canada og store internasjonale forum har utveksling av nyeste forskning og nye psykologiske Verktøy, som sjelden blir besøkt av ledere fra norske NLP Institutter.
  Wikipedia gir desverre ikke et bilde over hverken Gestalt Terapi eller NLP. Det er derfor viktig å ha fokus på de Institutter som er internasjonal godkjent og har minst 21 dager fordelt over et år, har kolokviegrupper og gitt og mottatt terapi i studiene sine.
  Man kan ikke påstå ant noe er mye bedre enn annet. Det som er fakta, er sammfunnet beveger seg, forandrer seg rask, og møte nye problemstillinger med verktøy fra 30-40tallets Atferdspsykologi, eller med 50tallets kognitive terapi, eller med 60tallets Gestaltterapi eller Psykodrama - eller med 70 talles første generasjon NLP 80-90talles 2.generasjons NLP eller 2000-2017tallets 3.generasjons NLP, da kan ligge en veldig stor forskjell. Aller viktigst i alt er den skole den enkelte føler seg vel og lærer det vedkomne ønsker å lære.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei,

   Som du skrev er denne artikkelen fra 2010, og den er skrevet helt i starten av mitt studie for å bli Gestaltterapeut. Den er basert på informasjonen jeg fant på nett fra den gang.

   Jeg vil påstå at det er de som utdanner og er utdannet som har et kollektivt ansvar for at informasjon er tilgjengelig, og at den informasjonen som er tilgjengelig har den nødvendige kvalitet. Vil derfor oppfordre til bedre informasjonsflyt mot potensielle pasienter, uansett hvilken form for terapi man praktiserer.

   Denne bloggen er ikke lengre aktiv, men det er hyggelig at det fremdeles kommer inn reaksjoner i form av kommentarer og relativt mange treff.

   Følg gjerne meg og mine kollegaer på terapeut1.no

   Slett
 4. Thanks for sharing such beautiful info I think you will also share again such nice info, the bog of your psychiatrist is very Much Good and outstanding. In this blog you tell the psychiatrist types and its functions... I also know the best #Psykiater that have outstanding performance in the field of psychiatry. Are yo u share again such type of info? Kindly keep writing . Thanks

  SvarSlett
  Svar
  1. Hi Robert,

   This blog is not active any longer - and the information above is from 2010 and might be outdated (just look at one of the comments from 2017 regarding NLP).

   I will not be sharing any more information on this blog in the future - but you can follow my blog on www.terapeut1.no (which is not active at the moment, but might be in the future)

   Slett

 5. Takk for at du delte så nydelig info. Jeg tror du også vil dele igjen så fin info, myra til din psykiater er veldig god og enestående.
  I denne bloggen forteller du psykiatriketypene og dens funksjoner ... Jeg kjenner også de beste #psykiater som
  har enestående ytelse innen psykiatri. Deler du igjen en slik type informasjon? Fortsett å skrive

  SvarSlett
 6. Thanks for sharing such beautiful info about psychiatrist and psykiatri, The way

  of your style is very much good and best, in this blog you tell how we find

  psychiatrist,
  and what is the role of Psychiatrist to correct mental health. Many of the best

  #Psychiatrist available here for help the

  ill person.
  but overall your blog is very much osam and best. are you share again such nice

  info ?? kindly keep writing. thanks.
  #For more detail click here

  SvarSlett